Політика у сфері якості

  • Ми виробляємо продукцію, яка зберігає та захищає продукти харчування.
  • Ми виступаємо за збереження навколишнього середовища, тому ретельно обираємо сировину і матеріали для своїх виробів.
  • Ми також прагнемо їх оптимального використання та повторної переробки. Основними постачальниками картону для нашого виробництва є американські та європейські виробники з бездоганною репутацією та багатолітнім досвідом.
  • Ми слідкуємо за екологічними показниками нашої діяльності, реалізуємо програми, спрямовані на збільшення екологічної культури співробітників та інших осіб, зацікавлених у раціональному використанні природних ресурсів і охороні навколишнього середовища.
  • Ми запроваджуємо концепцію ощадливого виробництва (Lean production), прагнучи мінімізувати втрати та сконцентрувати свою діяльність на ціннісних операціях і процесах.
  • Ми створюємо нашу упаковку, дотримуючись міжнародних стандартів якості на всіх етапах виробничого циклу. Машини, обладнані інфрочервоними камерами, забезпечують багатоступеневий контроль продукції, що дозволяє ідентифікувати і автоматично вибраковувати неякісний продукт. Ревізія виготовлення виробів відбувається кожні півгодини, а система відстеження готової продукції відбраковує всю партію у разі виявлення невідповідної якості принаймні одного виробу.