ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.     Web-сайт foodinbox.ua (далі – Сайт) належить на праві власності ТОВ «Компанія “Юнівест Маркетинг”» (далі – Компанія).

2.     Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) не поширюється на web-сайти третіх осіб.

3.     Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – споживачів, які є користувачами  Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

4.     Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

5.     З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та споживачем, останній, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на:

5.1.     збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних, володільцем яких є споживач;

5.2.     передачу власних персональних даних третім особам.

Третіми особами, яким можуть стати відомі персональні дані споживачів, є Facebook Inc та Google LLC.

У разі розголошення персональних даних зазначеним третім особам їх захист здійснюється у відповідності із політиками про захист персональних даних, які прийняті та використовуються Facebook Inc та Google LLC.

6.     Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставляння споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

Компанія гарантує технічну неможливість здійснення обробки персональних даних споживача до моменту проставляння ним відповідної відмітки.

7.     До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії  входить:

7.1.     прізвище, ім’я, по – батькові;

7.2.     данні засобів зв’язку (телефон та e-mail).

8.     Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

9.     Усі інші питання, які стосуються правовідносин між Компанією та споживачем з приводу персональних даних, регулюються у відповідності до положень Закону України «Про персональні дані».