Пам’ятка для клієнтів

Для укладання типового Договору поставки необхідно: 

 1. Заповнити Договір у двох примірниках. В Договорі необхідно заповнити всі поля виділені жовтим кольором, а саме:
  • назву (найменування) підприємства, установи, організації чи фізичної особи – підприємця;
  • юридичну та фактичну адресу (при наявності);
  • код ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний код (для фізичних осіб – підприємців);
  • індивідуальний податковий номер;
  • номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та/або дату та номер витягу з реєстру платників ПДВ/платників єдиного податку;
  • номер банківського поточного рахунку;
  • МФО Банку в якому відкрито рахунок Клієнта;
  • банк в якому відкрито рахунок Клієнта;
  • контактний номер телефону/факс;
  • П.І.Б. посаду особи, що уповноважена підписувати договір від імені Клієнта;
  • адресу електронної пошти (е-mail);
  • сайт або назву інтернет магазину;
  • підготувати копії установчих документів;
  • копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  • копію документа про податковий статус (витягу з реєстру платників ПДВ та/або з реєстру платників єдиного податку тощо. У разі відсутності такого документу допускається надання листа за підписом уповноваженої особи із зазначенням системи оподаткування);
  • копію Статуту або Витяг зі Статуту з повним переліком повноважень особи, яка підписує Договір;
  • копію Положення про філію – у випадку підписання Договору через філію Клієнта;
  • якщо договір від імені Клієнта підписує особа згідно доручення (довіреності) – надати копію доручення (довіреності).
 1. Відправити Договір і копії установчих документів:
  • Отримувач: ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг»
  • Опис – договір поставки
  • Контакт – …

Документи розглядаються впродовж п’яти робочих днів з моменту передачі.

З питань укладання договору поставки – звертайтесь за телефоном +380444940903, або на електронну адресу sales@foodinbox.ua

Завантажити договір